SimCorp A/S – Nyt aktietilbagekøbsprogram

SimCorp A/S (“SimCorp”) har i dag initieret et aktietilbagekøbsprogram for op til EUR 17,5 mio. til gennemførelse i perioden fra 27. februar 2017 til 23. august 2017.

Uk   Denmark

Tilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til den bemyndigelse, som blev givet på den ordinære generalforsamling den 1. april 2016 til at tilbagekøbe op til 10 % af SimCorps aktiekapital i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Tilbagekøbsprogrammet vil forløbe og udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR.

SimCorp har udpeget Danske Bank A/S som lead manager af tilbagekøbsprogrammet. I henhold til aftalen vil Danske Bank A/S tilbagekøbe aktier på vegne af SimCorp, uafhængigt og uden indflydelse af SimCorp.

Tilbagekøbsprogrammet er underlagt følgende betingelser:

  • Formålet med programmet er at reducere SimCorps aktiekapital og at imødekomme forpligtelserne i SimCorp’s incitamentsordning
  • Det samlede køb af egne aktier vil være begrænset til en samlet markedsværdi på EUR 17,5 mio.
  • Det maksimale antal aktier, som kan købes, er 700.000 aktier á DKK 1
  • Gennemførelse af tilbagekøbet vil ske fra 27. februar 2017 til 23. august 2017
  • Der vil på en enkelt børsdag maksimalt kunne købes SimCorp-aktier svarende til 25 % af den gennemsnitlige omsætning af SimCorp-aktier handlet på NASDAQ OMX Copenhagen i de foregående 20 handelsdage
  • Gennem aktietilbagekøbsprogrammets løbetid vil ingen aktier blive købt til en pris, der overstiger den højeste af de følgende to priser på NASDAQ OMX Copenhagen:

                 1.  Prisen på den seneste uafhængige handel og
                 2.  Det højeste aktuelle uafhængige bud

Detaljer vedrørende transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet vil blive offentliggjort på www.simcorp.com senest ved udgangen af den syvende handelsdag.


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Anders Hjort, Head of Investor Relations, SimCorp A/S (+45 3544 8822, +45 2892 8881)

Selskabsmeddelelse nr. 02/2017