SimCorp A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

SimCorp A/S har i dag, den 29. marts 2017, afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

Uk   Denmark

Regnskabsåret 2016 samt 2017

  • Selskabets reviderede årsrapport for 2016 blev godkendt.
  • Bestyrelsens forslag til revideret vederlags- og incitamentspolitik samt forslag til bestyrelsens vederlag for 2017 og indtil næste ordinære generalforsamling blev godkendt.
  • Forslaget til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2016 blev godkendt, idet der udbetales et udbytte på DKK 6,25 per aktie a DKK 1. Resten af overskuddet overføres til næste år.

Valg

  • Jesper Brandgaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen og Peter Schütze som næstformand.
  • Hervé Couturier, Simon Jeffreys og Patrice McDonald blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
  • Adam Warby blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
  • PwC blev genvalgt som selskabets revisor.

Aktiekapital

  • Nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.000.000 fra nominelt DKK 41.500.000 til nominelt DKK 40.500.000. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret til at gennemføre denne ændring, hvorfor der til vedtagelsen vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
  • Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med udløb 1. marts 2022. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret til at gennemføre denne ændring, hvorfor der til vedtagelsen vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen inklusive selskabets nuværende beholdning af egne aktier.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Søren Strøm, Chief Financial Officer (Interim), SimCorp A/S (+45 3544 6853, +45 2019 3144)

Selskabsmeddelelse nr. 08/2017