SimCorp A/S - Forløb af ekstraordinær generalforsamling

SimCorp A/S har i dag, den 26. april 2017, afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

Uk   Denmark

  • Nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.000.000 fra nominelt DKK 41.500.000 til nominelt DKK 40.500.000.
  • Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer til markedskurs og med udløb 1. marts 2022.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:
Klaus Holse, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Søren Strøm, Chief Financial Officer (Interim), SimCorp A/S (+45 3544 6853, +45 2019 3144)

Selskabsmeddelelse nr. 15/2017