SimCorp A/S – Gennemførelse af kapitalnedsættelse

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 26. april 2017 vedtog aktionærerne at redu-cere selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.000.000 fra nominelt DKK 41.500.000 til nominelt DKK 40.500.000 ved annullering af egne aktier.

Uk   Denmark

Vedtagelsen blev annonceret via Erhvervsstyrelsens elektroniske informationssystem den 26. april 2017, og den lovmæssige frist er nu udløbet, uden at der er anmeldt krav.

Kapitalnedsættelsen er derfor nu gennemført.

I henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 1526 af 9. december 2016 om udstederes oplysningsforpligtelser skal SimCorp A/S hermed meddele, at den nominelle værdi af selskabets aktiekapital ved udgangen af maj 2017 udgør i alt DKK 40.500.000 fordelt på aktier à nominelt DKK 1, svarende til 40.500.000 stemmer. SimCorp ejer 992.087 aktier svarende til 2,4 % af aktiekapitalen.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Søren Strøm, Chief Financial Officer (Interim), SimCorp A/S (+45 3544 6853, +45 2019 3144)

  

Selskabsmeddelelse nr. 21/2017