SimCorp A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

SimCorp A/S har i dag, den 23. marts 2018, afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

Uk   Denmark

Regnskabsåret 2017 samt 2018

 • Selskabets reviderede årsrapport for 2017 blev godkendt.
 • Bestyrelsens forslag til revideret vederlags- og incitamentspolitik samt forslag til bestyrelsens vederlag for 2018 og indtil næste ordinære generalforsamling blev godkendt.
 • Forslaget til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2017 blev godkendt, idet der udbetales et udbytte på DKK 6,50 per aktie a DKK 1. Resten af overskuddet overføres til næste år.

Valg

 • Jesper Brandgaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen og Peter Schütze som næstformand.
 • Hervé Couturier, Simon Jeffreys og Adam Warby blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
 • Joan A. Binstock blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
 • PwC blev genvalgt som selskabets revisor.

Aktiekapital

 • Nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 190.767 fra nominelt DKK 40.690.767 til nominelt DKK 40.500.000. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret til at gennemføre denne ændring, hvorfor der til vedtagelsen vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
 • Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen inklusive selskabets nuværende beholdning af egne aktier.

Vedtægtsændringer

 • Ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer til 4 til 8.
 • Fjernelse af aldersmaksimum for bestyrelsesmedlemmer.

Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret til at gennemføre disse ændringer, hvorfor der til vedtagelsen vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Sammensætning af bestyrelsen og dens udvalg

På et bestyrelsesmøde afholdt efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen medlemmer til bestyrelsens udvalg.

Bestyrelsen og dens udvalg er herefter sammensat som følger:

 • Jesper Brandgaard (bestyrelsesformand og formand for nominerings- og vederlagsudvalget)
 • Peter Schütze (næstformand for bestyrelsen og medlem af nominerings- og vederlagsudvalget)
 • Simon Jeffreys (formand for revisionsudvalget)
 • Couturier (medlem af nominerings- og vederlagsudvalget)
 • Adam Warby
 • Joan A. Binstock (medlem af revisionsudvalget)
 • Else Braathen (medarbejdervalgt og medlem af revisionsudvalget)
 • Vera Bergforth (medarbejdervalgt og medlem af nominerings- og vederlagsudvalget)
 • Ulrik Elstrup Hansen (medarbejdervalgt)


Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 2326 0000)
Michael Rosenvold, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8800, +45 5235 0000)

 

Selskabsmeddelelse nr. 03/2018