Uk   Denmark

Regnskabsåret 2018 og 2019

 • Selskabets reviderede årsrapport for 2018
 • Revideret vederlags- og incitamentspolitik samt forslag til bestyrelsens vederlag for 2019 og indtil næste ordinære generalforsamling
 • Forslaget til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2018 blev godkendt, idet der udbetales et udbytte på DKK 6,75 per aktie a DKK 1. Resten af overskuddet overføres til næste år.

Valg

 • Peter Schütze blev valgt som formand for bestyrelsen, og Morten Hübbe blev valgt somnæstformand.
 • Hervé Couturier, Simon Jeffreys, Adam Warby og Joan A. Binstock blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
 • PwC blev genvalgt som selskabets revisor.

Aktiekapital

 • Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen inklusive selskabets nuværende beholdning af egne aktier.

Sammensætning af bestyrelse og dens udvalg

På et bestyrelsesmøde afholdt efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen medlemmer til bestyrelsens udvalg.

Bestyrelsen og dens udvalg er herefter sammensat som følger:

 • Peter Schütze (bestyrelsesformand og medlem af nominerings- og vederlagsudvalget)
 • Morten Hübbe (næstformand for bestyrelsen og formand for nominerings- og vederlagsudvalget)
 • Simon Jeffreys (formand for revisionsudvalget)
 • Hervé Couturier (medlem af nominerings- og vederlagsudvalget)
 • Adam Warby
 • Joan A. Binstock (medlem af revisionsudvalget)
 • Else Braathen (medarbejdervalgt og medlem af revisionsudvalget)
 • Vera Bergforth (medarbejdervalgt og medlem af nominerings- og vederlagsudvalget)
 • Hugues Chabanis (medarbejdervalgt)

 

København, den 27. marts 2019

SimCorp A/S

På vegne af bestyrelsen

Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til:

Klaus Holse, Chief Executive Officer, SimCorp A/S (+45 3544 8802, +45 2326 0000)
Michael Rosenvold, Chief Financial Officer, SimCorp A/S (+45 3544 6858, +45 5235 0000)

Selskabsmeddelelse nr. 09/2019

Forløb af ordinær generalforsamling

SimCorp A/S har i dag, 27. marts 2019, afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev godkendt: